Ceník služeb SCHK


 registrace chovatelské stanice
1 800 Kč
 registrace do plemenné knihy - import z FIFe a WCC
150 Kč
 registrace do plemenné knihy - import z ostatních chov. organizací
1000 Kč
 vystavení průkazu původu (PP)*
150 Kč
 vystavení duplikátu PP
300 Kč
 podklady k vystavení 5-ti generačního PP
200 Kč
 přiznání titulu**
50 Kč
 kokarda k titulu
170 Kč

K ceně je účtováno dobírkové a poštovné.


Informace paní Šimková, tel.: 284 683 440, email: alice.simkova@cschdz.eu.

*) je-li PP vystaven z rozhodnutí chovatelské komise, může být stanoven příplatek, jehož výše závisí na závažnosti provinění
**) je-li titul přiznáván zvířeti nečlena ČSCH, poplatek je zvýšen na 300 Kč