<ZPĚT

Založení chovatelské stanice


Jak vyplnit žádost o zřízení stanice :

Majitelem chovatelské stanice může být pouze osoba starší 18ti let (mladý chovatel po dosažení 15 let, a to jen s písemným souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce). Odpovědnost vždy nese dospělý.


Jméno, jež má vaše stanice v budoucnu nést, vepisujte podle priorit. První uveďte to, které chcete, aby bylo FiFe schváleno.


Název nesmí být delší než 15 znaků (včetně mezer).


Pokud si nejste jisti, zda právě vámi zvolený název stanice projde, prohlédněte názvy již registrovaných stanic v seznamu FiFe.


Počítejte s tím, že doba schválení názvu stanice je několik měsíců. Zařizujte stanici tedy vždy v předstihu několika měsíců, plánujete-li odchovat koťátka pod svým názvem stanice.


Cena za zřízení CHS je 1800,- Kč. Tuto částku je třeba uhradit předem, a doklad o zaplacení poslat společně s žádostí.


Žádost
vyplňte čitelně a nechejte potvrdit (razítko a podpis jednatelky) u vaší ZO, ve které jste členem. Žádost pak odešlete na adresu Plemenné knihy spolu s dokladem o zaplacení poplatku, která vaši žádost v sekretariátu FiFe zprostředkuje :


Alice Šimková
ČSCH - SCHK
Maškova 3
182 53 Praha 8


Doporučuji pořídit kopii žádosti i dokladu o zaplacení, a originální žádost poslat Doporučeně !

 <ZPĚT