<ZPĚT

Dovoz kočky ze zahraničí


V případě importu kočky ze zahraničí :


Potřebujete transfer vystavený rodnou stanicí kočky také. Potvrzuje se v něm, že kočka daného jména patří vám. Potvrzený transfer vám předá majitel kočičky, nebo pošle poštou dodatečně.


FiFe import :
Pokud má dovážená kočička rodokmen z organizace FIFe, bude její rodokmen uznán a zapsán automaticky. Na Plemennou knihu zašlete originál rodokmenu a transfer.

non FiFe import : Pokud dovážíte kočičku, která má rodokmen vystavený jinou organizací (CFA, GCCF, TICA, WCF atd.) než FiFe, musíte požádat Plemennou knihu o posouzení v ověřovací třídě 18 a teprve po jejím posouzení v této třídě jí může být uznán rodokmen. Kopii posudku ze třídy 18 pošlete na Plemennou knihu spolu s rodokmenem a transferem. Postup by měl být takovýto : oznámíte import kočky a zašlete transfer a kopii PP. Požádáte o vystavení ve třídě 18 (non FIFe importy) a poté zašlete na Plemennou knihu i kopii ze třídy 18.POZOR !!!
Máte povinnost Plemennou knihu do 8 týdnů od importu kočky požádat o registraci - import ohlásit.


Jestliže získala vaše nová kočka v původní zemi certifikáty (tituly), je potřeba zároveň s registrací požádat o uznání těchto titulů - zasláním kopií posudků a diplomů z výstav.<ZPĚT